Tussitaikureiden tiedevideoratkaisut

Piirrosvideot

Piirrosvideolla piirtäjä kuvittaa puhuttua tekstiä valkotaululle piirtäen. Selkeän ja kohta kohdalta rakentuvan kuvituksen ansiosta monimutkainenkin asia on helppo ymmärtää. Siksi piirrosvideo onkin tutkitusti tehokasmitä parhain keino tiedeviestintään. Videot ovat mieleenpainuvia, helposti lähestyttäviä sekä havainnollistavia. Käsin piirretyt kuvat tarjoavat visuaalisesti riittävän neutraalin tavan viestiä, mitä tiedetutkimusviestinnässä usein tarvitaan. Tarkkaan suunniteltu, puheen kanssa juuri oikeassa rytmissä piirrettävä kuvitus tuottaa oivalluksia samalla, kun sekä kuvitus että puhe antavat katsojalle hyödyllistä informaatiota. Kuvituksiin voi sisältyä aiheeseen sopivalla tavalla älykästä huumoria, joka tekee videosta entistä miellyttävämmän seurata. Tussitaikureiden piirrosvideot tehdään huolellisesti suomalaisena käsityönä ja aidoilla tusseilla piirtäen. Tämä takaa lopputuloksen laadukkuuden.

Visualisoinnit

 

Tiedeviestinnässä erilaisista kuvituksista ja visualisoinneista on usein suuri apu. Niiden kautta selkeytetään aihetta ja pidetään mielenkiintoa yllä. Lisäksi ne auttavat oivaltamaan aiheesta sellaisiakin yksityiskohtia, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta. 

Infografiikka

Tiedeviestinnässä infografiikka on hyödyllinen työkalu työn tuloksista ja merkityksestä viestimiseen. Infografiikka auttaa selkeyttämään monimutkaista tieteellistä dataa, mikä tekee viestinnästä saavutettavampaa. Infografiikka kiinnittää lukijan huomion, ja kuva jää usein myös paremmin mieleen kuin pelkkä teksti. Näin tieteelliset faktat on myöhemminkin helppo palauttaa mieleen. Infografiikalla on osansa myös tieteellisen lukutaidon edistämisessä.

Infografiikassa voidaan käyttää monenlaisia eri tyylejä. Käymme asiakkaamme kanssa yhdessä  kanssasi läpi, mitä infografiikalla haluttaisiin viestiä ja millainen toteutustapa toimisi parhaiten erijuuri sinun tarpeisiinisi.

Julkaisujen kuvitukset

 

Silloin, kun tutkimusaiheen viestintään sisältyy julkaisuja, ovat Tussitaikurit apunasi. Kkuvitukset auttavat selkeyttämään viestiäsi jasekä tekevät julkaisusta miellyttävän ja kiinnostavan lukeakatsella. Monimutkaisemmissa aiheissa asiaan liittyvä kuva voi  olla juuri se tekijä, joka auttaa lukijaa oivaltamaan julkaisun sisällön. 

 

Julkaisujen kuvitukset voivat olla hyvin monipuolisia. Niihin voi sisältyä esimerkiksi infografiikkaa, tietolaatikoita, kasvokuvia tai esimerkiksi sarjakuvia. Piirtäjämme käyvät aina kanssanne läpi juuri teidän tarpeisiinne  asiakkaan tarpeisiin sopivat kuvitusratkaisut kuhunkin julkaisuun. Siten kuvitukset ovat aina alusta alkaen tilaajaansateitä varten luotuja sekä sopivia juuri kyseiseen julkaisuun. 


Tarjoamme myös julkaisujen tehokasta ja ammattitaitoista taittoa riippumatta siitä, onko kyseessä fyysinen julkaisu tai esimerkiksi diasarja esitelmäkäyttöön. Julkaisujen tarkoituksenmukainen ja ammattimainentaitava taitto tekee kokonaisuudesta  helpommin lähestyttävän. Värit, kuvitukset ja selkeä asettelu auttavat kiinnittämään huomion olennaiseen sekä pitävät mielenkiintoa yllä.

Ohjeiden kuvitukset


Tutkimushankkeissa tarvitaan usein ohjekuvituksia esimerkiksi kyselylomakkeiden ohjeiden selkeyttämiseen. Tämä vähentää Niiden avulla selvennetään ohjeita ja vähennetään vääränlaisten vastausten määrää. Ohjekuvitusten laadinnassa piirtäjältä vaaditaan kykyä havainnollistaa laajoja kokonaisuuksia johdonmukaisella ja selkeällä tavalla. Käymmekin aina asiakkaan kanssayhdessä kanssasi läpi, mitkä ovat ohjeiden vaiheet ja miten niitä olisi paras kuvittaa. Tällä tavoin varmistamme kirjallista ohjeistusta tukevan lopputuloksen.

Livekuvitukset


 Tiedeviestinnän osalta livekuvitus ajaa saman asian kuin piirrosvideokin: se tekee esimerkiksi tilaisuuden tai seminaarin aiheen helpommin ymmärrettäväksi, ja katsojat saavat uudenlaisia oivalluksia kokonaisuuksien sisäistämiseksi. Livekuvitus on myös itsessään näyttävä tapa lisätä informatiivinen ohjelmanumero tapahtumaan.  Livekuvituksessa piirtäjämme kuvittaa esitelmää, puhetta tai tapahtumaa reaaliaikaisesti joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Tähän hän käyttää digitaalisia välineitä tai perinteistä valkotaulua tusseineen. Edeltävää visuaalista suunnittelua ei tarvita, sillä piirtäjämme osaavat kiteyttää puheesta tärkeimmät pointit kuvituksen muotoon.

Seminaarimateriaalit

 

Seminaareissa erilaiset viestiä visualisoivat materiaalit ovat suureksi hyödyksi. Tussitaikureit tekevät mielellään den kautta saat myös erilaiset seminaareissa käytettävät materiaalit viestinnän tueksiviestintääsi tukemaan. 

 

Roll up tuo aiheesi esiin mieleenpainuvalla ja pysäyttävällä tavalla, joka kiinnittää ohikulkijoiden huomion. Roll upit ovat suuria ja näkyviä, joten ne huomataan kaukaakin, ja yhdessä meidän kanssamme suunniteltuina ja teetettyinä ne antavat ammattimaisen kuvan tutkimushankkeesta tai esiteltävästä tutkimusryhmästä. Roll upit ovat myös helposti siirrettävissä ja pystytettävissä, eivätkä ne vaadi paljoa tilaa.


Posteri on esimerkiksi tieteellisissä seminaareissa hyvä keino kiteyttää tutkimuksen tärkeimmät kohdat yhdelle kuva-alalle. Posterin muotoilussa on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota siihen, että tekstin määrä ja kuvitus ovat keskenään hyvässä tasapainossa. Me Tussitaikurit otamme huomioon tieteellisiin seminaareihin tarkoitettujen postereiden rakenteet ja reunaehdot toteuttaessamme kanssasi tutkimuksestasi posterin, jossa asiat kiteytyvät kiinnostavaksi, asettelultaan ja sisällöltään harmoniseksi kokonaisuudeksi.