Sadutus on merkityksellinen hetki

SADUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Sadutusmenetelmä sopii kaikille, ja sitä on helppo käyttää. Sadutuksen idea on antaa lapselle, nuorelle tai aikuiselle mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan. Sadutuksessa kuuntelija ja kirjaaja puolestaan on kiinnostunut ja haluaa aidosti kuunnella, mitä toinen mielii kertoa juuri sillä hetkellä. Kyseessä on siis dialogi. Sadutus on laajasti kokeiltu, tutkittu ja havaittu toimivaksi menetelmäksi sekä palkittu […]

Laskennallinen neurotiede – Virtuaalinen laboratorio aivojen ymmärtämiseksi

Laskennallinen neurotiede on tieteenala, joka käyttää matemaattisia malleja ja tietokonesimulaatioita aivojen ja hermoston toiminnan ymmärtämiseksi. Tieteenala yhdistää neurotieteen, matematiikan, fysiikan, kemian, ja insinööritieteiden periaatteita tavoitteenaan luoda malleja, jotka kuvaavat aivojen monimutkaista toimintaa ja sen taustalla olevia biologisia mekanismeja. Laskennallinen neurotiede pyrkii vastaamaan kysymyksiin siitä, miten aivot käsittelevät aistien kautta saatavaa tietoa, miten hermosolut ja gliasolut […]

Suomen tasavallan presidentti – kansakunnan vallaton johtaja

Suomen tasavallan presidentti – kansakunnan vallaton johtaja Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Muissa merkittävissä asioissa, kuten maan sisäpolitiikassa, perustuslaillinen valta kuuluu eduskunnalle ja pääministerin johtamalle hallitukselle. Myös EU-asiat ovat hallituksen vastuulla. Presidentti valitaan kuuden vuoden välein suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Suoraan vaalitapaan siirryttiin kokonaan vuoden 1994 vaalien yhteydessä. Tätä […]