Sadutus on merkityksellinen hetki

https://youtu.be/X-8icqVIq18 Sadutusmenetelmä sopii kaikille, ja sitä on helppo käyttää. Sadutuksen idea on antaa lapselle, nuorelle tai aikuiselle mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan. Sadutuksessa kuuntelija ja kirjaaja puolestaan on kiinnostunut ja haluaa aidosti kuunnella, mitä toinen mielii kertoa juuri sillä hetkellä. Kyseessä on siis dialogi. Sadutus on laajasti kokeiltu, tutkittu ja havaittu toimivaksi menetelmäksi sekä palkittu (mm. […]

Laskennallinen neurotiede – Virtuaalinen laboratorio aivojen ymmärtämiseksi

https://youtu.be/U6J9n6bWqCw?si=4vBmEgr_6UeqAEaC Laskennallisen neurotieteen lähestymistavan avulla tutkijat voivat simuloida hermosolujen verkostoja, mallintaa hermosolujen sisäisiä ja solujen välisiä signaalinvälitysmekanismeja ja analysoida suuria määriä aivotutkimusdataa ja kokeellisia aineistoja. Laskennallinen neurotiede auttaa avaamaan aivojen monimutkaisten piirteiden, kuten synaptisten muutosten ja hermosolujen verkostojen toiminnan ymmärtämistä, ja se voi tarjota uusia näkökulmia sairauksien, kuten neurologisten ja neuropsykiatristen häiriöiden, tutkimukseen ja hoitoon. […]

Suomen tasavallan presidentti – kansakunnan vallaton johtaja

Suomen tasavallan presidentti – kansakunnan vallaton johtaja https://youtu.be/0A8ESNh-c0M?si=S4amGvS82yh4zWmM Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Muissa merkittävissä asioissa, kuten maan sisäpolitiikassa, perustuslaillinen valta kuuluu eduskunnalle ja pääministerin johtamalle hallitukselle. Myös EU-asiat ovat hallituksen vastuulla. Presidentti valitaan kuuden vuoden välein suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Suoraan vaalitapaan siirryttiin kokonaan vuoden 1994 vaalien yhteydessä. […]