Sadutus on merkityksellinen hetki

SADUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Sadutusmenetelmä sopii kaikille, ja sitä on helppo käyttää. Sadutuksen idea on antaa lapselle, nuorelle tai aikuiselle mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan. Sadutuksessa kuuntelija ja kirjaaja puolestaan on kiinnostunut ja haluaa aidosti kuunnella, mitä toinen mielii kertoa juuri sillä hetkellä. Kyseessä on siis dialogi. Sadutus on laajasti kokeiltu, tutkittu ja havaittu toimivaksi menetelmäksi sekä palkittu […]

Terveyden etunenässä

Hajuaisti on aisteistamme vanhin ja silti siitä tiedetään kaikkein vähiten. Jotta voimme haistaa jotain, täytyy olla tuoksuja. Tuoksut ovat pääosin varsin monimutkaisia haihtuvien kemiallisten orgaanisten aineiden yhdistelmiä, jotka liikkuvat ilmavälitteisesti. Nenäontelomme yläosassa sijaitsee hajuepiteeli, joka reagoi ilmassa oleviin haihtuviin molekyyleihin ja tuottaa biosähköisen vasteen, joka välittyy hermojärjestelmän kautta aivojen syvempiin, aivorunkoa lähellä oleviin rakenteisiin, kuten […]

Laskennallinen neurotiede – Virtuaalinen laboratorio aivojen ymmärtämiseksi

Laskennallinen neurotiede on tieteenala, joka käyttää matemaattisia malleja ja tietokonesimulaatioita aivojen ja hermoston toiminnan ymmärtämiseksi. Tieteenala yhdistää neurotieteen, matematiikan, fysiikan, kemian, ja insinööritieteiden periaatteita tavoitteenaan luoda malleja, jotka kuvaavat aivojen monimutkaista toimintaa ja sen taustalla olevia biologisia mekanismeja. Laskennallinen neurotiede pyrkii vastaamaan kysymyksiin siitä, miten aivot käsittelevät aistien kautta saatavaa tietoa, miten hermosolut ja gliasolut […]

Mikrobeissa on valtava potentiaali

Teollisuuden eri aloilla syntyy merkittäviä määriä erilaisia sivuvirta- ja jätevesiä, joissa on vielä paljon hyödyntämätöntä kiertotalouspotentiaalia. Nämä teollisuusvedet ovat laadultaan ja koostumukseltaan hyvin vaihtelevia teollisuuden alasta ja tuotantoprosessista riippuen. Teollisuusvedet sisältävät usein arvokkaita komponentteja, kuten orgaanista ainesta ja ravinteita, joiden hyödyntäminen olisi järkevää sen sijaan, että ne johdetaan kunnalliseen jätevedenpuhdistukseen.   Jotta teollisuusvesien orgaaninen aines […]

Kvanttifysiikka – Nykyisyyden perusta ja astinlauta tulevaisuuteen

Kvanttifysiikka on jo lähes vuosisadan ollut teknologisen kehityksen peruspilareita. Erityisesti uusien materiaalien kehittäminen ja puolijohteisiin perustuva elektroniikka ovat ollut mahdollisia kvanttifysiikan avulla. Nykyisellä informaation aikakaudella kvanttifysiikka on jälleen tullut uudella tavalla ajankohtaiseksi. Siitä ovat nykyisin erkaantuneet monitieteiset alat kvantti-informaatio ja kvanttilaskenta.  Miten kvanttifysiikka sitten liittyy laskemiseen? Laskeminen tai ylipäätään kaikki informaation prosessointi tapahtuu pääsääntöisesti jollakin […]

Suomen tasavallan presidentti – kansakunnan vallaton johtaja

Suomen tasavallan presidentti – kansakunnan vallaton johtaja Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Muissa merkittävissä asioissa, kuten maan sisäpolitiikassa, perustuslaillinen valta kuuluu eduskunnalle ja pääministerin johtamalle hallitukselle. Myös EU-asiat ovat hallituksen vastuulla. Presidentti valitaan kuuden vuoden välein suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Suoraan vaalitapaan siirryttiin kokonaan vuoden 1994 vaalien yhteydessä. Tätä […]