Terveyden etunenässä

Hajuaisti on aisteistamme vanhin ja silti siitä tiedetään kaikkein vähiten. Jotta voimme haistaa jotain, täytyy olla tuoksuja. Tuoksut ovat pääosin varsin monimutkaisia haihtuvien kemiallisten orgaanisten aineiden yhdistelmiä, jotka liikkuvat ilmavälitteisesti. Nenäontelomme yläosassa sijaitsee hajuepiteeli, joka reagoi ilmassa oleviin haihtuviin molekyyleihin ja tuottaa biosähköisen vasteen, joka välittyy hermojärjestelmän kautta aivojen syvempiin, aivorunkoa lähellä oleviin rakenteisiin, kuten […]

Laskennallinen neurotiede – Virtuaalinen laboratorio aivojen ymmärtämiseksi

Laskennallinen neurotiede on tieteenala, joka käyttää matemaattisia malleja ja tietokonesimulaatioita aivojen ja hermoston toiminnan ymmärtämiseksi. Tieteenala yhdistää neurotieteen, matematiikan, fysiikan, kemian, ja insinööritieteiden periaatteita tavoitteenaan luoda malleja, jotka kuvaavat aivojen monimutkaista toimintaa ja sen taustalla olevia biologisia mekanismeja. Laskennallinen neurotiede pyrkii vastaamaan kysymyksiin siitä, miten aivot käsittelevät aistien kautta saatavaa tietoa, miten hermosolut ja gliasolut […]