Suomen tasavallan presidentti – kansakunnan vallaton johtaja

Suomen tasavallan presidentti – kansakunnan vallaton johtaja Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Muissa merkittävissä asioissa, kuten maan sisäpolitiikassa, perustuslaillinen valta kuuluu eduskunnalle ja pääministerin johtamalle hallitukselle. Myös EU-asiat ovat hallituksen vastuulla. Presidentti valitaan kuuden vuoden välein suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Suoraan vaalitapaan siirryttiin kokonaan vuoden 1994 vaalien yhteydessä. Tätä […]