Mikrobeissa on valtava potentiaali

https://www.youtube.com/watch?v=KR1ZB4aMTEs Jotta teollisuusvesien orgaaninen aines saadaan käyttöön ja ravinteet talteen, on tarpeen kokeilla erilaisia käsittelyratkaisuja – tutkimuksen avulla on mahdollista selvittää esimerkiksi biokaasuprosessin ja mikroleväkasvatuksen tarjoamia ratkaisuja sekä näiden yhdistelmäprosessin hyötyjä. Jätevesien orgaanisen aineen poistossa voidaan käyttää korkeakuormitteisille vesille soveltuvaa anaerobista biokaasuprosessia, joka on Suomen teollisuusvesien käsittelyssä melko vähän tutkittu ja hyödynnetty teknologia. Teollisuusvesi kulkee […]