Mikrobeissa on valtava potentiaali

Teollisuuden eri aloilla syntyy merkittäviä määriä erilaisia sivuvirta- ja jätevesiä, joissa on vielä paljon hyödyntämätöntä kiertotalouspotentiaalia. Nämä teollisuusvedet ovat laadultaan ja koostumukseltaan hyvin vaihtelevia teollisuuden alasta ja tuotantoprosessista riippuen. Teollisuusvedet sisältävät usein arvokkaita komponentteja, kuten orgaanista ainesta ja ravinteita, joiden hyödyntäminen olisi järkevää sen sijaan, että ne johdetaan kunnalliseen jätevedenpuhdistukseen.   Jotta teollisuusvesien orgaaninen aines […]