Kvanttifysiikka – Nykyisyyden perusta ja astinlauta tulevaisuuteen

https://youtu.be/20mpSrZLrug?si=ZaTbFhGzYlEK89ap Miten kvanttifysiikka sitten liittyy laskemiseen? Laskeminen tai ylipäätään kaikki informaation prosessointi tapahtuu pääsääntöisesti jollakin apuvälineellä, kuten helmitaululla, taskulaskimella tai tietokoneella. Informaatio on tällöin kirjoitettu johonkin fysikaaliseen systeemiin. Kyseiseen systeemiin vaikuttavat fysiikan lait määräävät näin myös informaation käsittelyn rajat. Tämä koskee erityisesti myös kvantti-informaatiota, eli kvanttisysteemiin koodattua informaatiota. Kvanttifysikaalinen laite, kuten kvanttiprosessori, pystyy hyödyntämään kvanttifysikaalisia […]