Kvanttifysiikka – Nykyisyyden perusta ja astinlauta tulevaisuuteen

Kvanttifysiikka on jo lähes vuosisadan ollut teknologisen kehityksen peruspilareita. Erityisesti uusien materiaalien kehittäminen ja puolijohteisiin perustuva elektroniikka ovat ollut mahdollisia kvanttifysiikan avulla. Nykyisellä informaation aikakaudella kvanttifysiikka on jälleen tullut uudella tavalla ajankohtaiseksi. Siitä ovat nykyisin erkaantuneet monitieteiset alat kvantti-informaatio ja kvanttilaskenta.  Miten kvanttifysiikka sitten liittyy laskemiseen? Laskeminen tai ylipäätään kaikki informaation prosessointi tapahtuu pääsääntöisesti jollakin […]